Điểm Tâm Pháp

Điểm Tâm Pháp

Tìm thấy 8 sản phẩm

 • Cheese Camilla

  Cheese Camilla

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Mousse Caramel

  Mousse Caramel

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Mousse Phô Mai Matcha

  Mousse Phô Mai Matcha

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato Vanilla, Mouse phô mai, Mousse matcha, đậu đỏ,..

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato Vanilla, Mouse phô mai, Mousse matcha, đậu đỏ,..

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Mousse Phúc Bồn Tử-17%

  Mousse Phúc Bồn Tử

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 6 $
  Giá bán: 5 $
  Tiết kiệm: 1 $
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Mousse Sữa Chua Dâu Tây

  Mousse Sữa Chua Dâu Tây

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato Vanilla, sữa chua Kulfi, Mousse sữa chua dâu tây…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato Vanilla, sữa chua Kulfi, Mousse sữa chua dâu tây…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Opera

  Opera

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato hạnh nhân, nhân kem tươi, nhân sôcôla…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato hạnh nhân, nhân kem tươi, nhân sôcôla…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Tháp Chanh

  Tháp Chanh

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato vanilla, Mousse chanh, cookie hạnh nhân…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato vanilla, Mousse chanh, cookie hạnh nhân…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Tiramisu

  Tiramisu

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Lọc sản phẩm
Loại bánh
 • Điểm Tâm Pháp
Sản phẩm nổi bật
 • Mousse Phúc Bồn Tử-17%

  Mousse Phúc Bồn Tử

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá cũ: 6 $
  Giá bán: 5 $
  Tiết kiệm: 1 $
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Tháp Chanh

  Tháp Chanh

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato vanilla, Mousse chanh, cookie hạnh nhân…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato vanilla, Mousse chanh, cookie hạnh nhân…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Mousse Phô Mai Matcha

  Mousse Phô Mai Matcha

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato Vanilla, Mouse phô mai, Mousse matcha, đậu đỏ,..

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato Vanilla, Mouse phô mai, Mousse matcha, đậu đỏ,..

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Mousse Sữa Chua Dâu Tây

  Mousse Sữa Chua Dâu Tây

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato Vanilla, sữa chua Kulfi, Mousse sữa chua dâu tây…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato Vanilla, sữa chua Kulfi, Mousse sữa chua dâu tây…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Opera

  Opera

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato hạnh nhân, nhân kem tươi, nhân sôcôla…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato hạnh nhân, nhân kem tươi, nhân sôcôla…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Mousse Caramel

  Mousse Caramel

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Cheese Camilla

  Cheese Camilla

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Tiramisu

  Tiramisu

  Mô tả ngắn:

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 27/11/2018

  Thành phần sản phẩm:

  Gato sôcôla, creme brulee, mousse phúc bồn tử…

  Tư vấn bán hàng: 0981 598 298
  Giá bán: Liên hệ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết

Tart bear claw cake tiramisu chocolate bar gummies dragée lemon drops brownie.

Kết nối với chúng tôi

Time to Open

Monday - Friday:
08:00 am - 08:30 pm
Saturday - Sunday:
10:00 am - 16:30 pm